Siyaset
Giriş Tarihi : 10-02-2020 11:08
Abone ol

Özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi için Meclis Araştırma önergesi

Ülkemizde çıkış amacı olan kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerini yürüten, 365 gün 24 saat ve her noktada olan özel güvenlik hizmetleri vardır. Sanayi tesislerinde, AVM’ ler de, eğitim kurumlarında, limanlarda, hava limanlarında otogarlarda, sitelerde kısacası tüm yaşam alanlarında varlıkları gün geçtikçe hissedilen ve kolluk mantığı içinde yer alan bir yapıya kavuşmuştur.

Özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi için Meclis Araştırma önergesi

Ülkemizde çıkış amacı olan kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel
güvenlik hizmetlerini yürüten, 365 gün 24 saat ve her noktada olan özel güvenlik
hizmetleri vardır. Sanayi tesislerinde, AVM’ ler de, eğitim kurumlarında, limanlarda,
hava limanlarında otogarlarda, sitelerde kısacası tüm yaşam alanlarında varlıkları
gün geçtikçe hissedilen ve kolluk mantığı içinde yer alan bir yapıya kavuşmuştur.
Özel güvenlik sektöründe mesafe kat edilmesine rağmen bu gün hala taşların
tam anlamıyla yerine oturmadığını görmekteyiz.
Hali hazırda gelişmeye açık olan özel güvenlik sektörünün yapısal bir takım
ihtiyaçlarının yanında çalışanların özlük noktasındaki ihtiyaçları tam olarak
karşılanmış değildir.
Özel güvenlik sektörünün ayakta durabilmesi için bazı çalışmalar yapılmalıdır.
Harçlar kaldırılmalı veya sembolik rakamlara çekilmeli, ayrıca şirketlerden ve
eğitim kurumlarından alınan harçlar makul seviyelerde tutulmalıdır, Kamu ve özel
sektör ayrımı yapılmaksızın tüm özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının
iyileştirilmelidir. Temel eğitim ücretlerinin eğitim kurumlarını ve adayları mağdur
etmeyecek şekilde ortak belirlenmeli ve ücret farklılığı ortadan kaldırılmalıdır.
Yenileme eğitim ücretleri devletin eğitim fonlarından veya özel güvenlik harç
fonlarından karşılanmalıdır. Özel güvenlik görevlileri ve sektör çalışanları fiili hizmet
zammından faydalandırılmalıdır. Sağlık kurul raporlarından alınan ücretler
kaldırılmalıdır. Özel güvenlik hiyerarşik yapısının temeli mezuniyet esaslı değil
liyakat esaslı düzenlenmelidir. Meslek hastalıkları bünyesinde özel güvenlik
mesleğine yönelik psikolojik danışma merkezleri tüm il ve ilçelerde kurulmalıdır.
Özel güvenlik eğitim kurumlarında mesleki yeterliğe ulaşmış ve en az 15 yıl
fiilen çalışmış özel güvenlik personellerinin eğitimci olabilmesinin önü açılmalıdır.
Görev gereği hassas yerlerde ve özellikli alanlarda çalışan personellere ek tazminat
ödenmelidir. Görev başında ölen ve sakatlananlara şehitlik ve gazilik payesi
verilmelidir.
Bu araştırma önergesiyle; Özel güvenlik görevlilerinin sorunları ile sektörde
yaşanan sıkıntıların araştırılarak özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi için
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.