Siyaset
Giriş Tarihi : 10-05-2019 13:23

Özgür Ceylan Engelliler Haftası

CHP Çanakkale Milletvekili Sayın Özgür Ceylan'ın Engelliler Haftası münasebetiyle yaptığı basın açıklaması ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Özgür Ceylan Engelliler Haftası

İnsanlar; doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası gibi çeşitli nedenlerle engelli duruma
gelebilirler. Engellilik ve engeli yurttaşlarımızın sorunları, yalnızca engellileri ve ailelerini
değil, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiren, özel eğitimden rehabilitasyona,
istihdamdan sosyal hizmetlere kadar bütüncül bir anlayışla ele alınması gereken, toplumsal bir
sorun olarak algılanmadığı takdirde sorunlarının çözümü kolay olmayacaktır.
Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe
umutla bakabilmelerini sağlamak, onları toplumsal hayatta etkin ve verimli kılmak adına
birlikte yaşama ve farkındalığın artırılmasına vesile olan “Engelliler Haftası”, her yıl 10-16
Mayıs tarihlerinde çeşitli faaliyetlerle kutlanmaktadır.
Toplumda her ferdin olduğu gibi özel gereksinimli insanların da sağlık, sosyal yaşam ve
istihdam gibi yaşamsal hizmetlerden tam ve eksiksiz bir şekilde yararlanmaları onların en
temel insan haklarıdır. Engelli yurttaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak, geleceğe umutla
bakmalarını sağlayacak koşulların oluşturulması devletin öncelikli görevidir. Bu anlamda
öncelikle özel gereksinimli bireylerin eğitimine önem verilmek zorundadır. Özel eğitim
çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazı ve temelidir.
Onların hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerinin önünü açmak hususunda başta Milli
Eğitim Bakanlığı olmak üzere devletin bütün birimlerine, sivil toplum kuruluşlarımız ve
üniversitelerimize, büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Özel gereksinimli bireyleri
bağımsızlaştıramayan, onlara gereksinim duydukları koşulları hazırlayamayan ülkelerde
toplumsal barıştan ve dayanışmadan bahsetmek gerçekçi olmaz.
Engellilerimizin en büyük sorunlarından biride toplumun her kesiminde olduğu gibi işsizliktir.
Engellilerimizin istihdamı konusunda yasal zorunluluklar bulunmasına rağmen bu sorun hala
tam manasıyla çözülebilmiş değildir. İstihdam sorununun çözülmesi, engelli yurttaşlarımızın
başkalarına gereksinim duymadan yaşamını sürdüren, kendine yeten, üretken bireyler
olabilmeleri için zorunluluktur.
Özel gereksinimli yurttaşlarımızın sosyal yaşama katılımının önündeki engellerin ortadan
kaldırıldığı ve tüm insan haklarından eşit olarak yararlanmalarına yönelik çalışmaların
tamamlandığı bir Türkiye temennisi ile engelli yurttaşlarımıza mutlu ve huzurlu bir ömür
diliyorum. Engelli bireylerimizin fedakâr ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyor, içinde
bulunduğumuz hafta dolayısıyla oluşan farkındalığın sürekli devam etmesini ve sorunların
çözülmesine vesile olmasını temenni ediyorum.