Röportajlar
Giriş Tarihi : 16-09-2019 10:41   Güncelleme : 16-09-2019 10:46

Röportaj: M. Kürşat Gürsoy

Bursa Büyükşehir Belediyesinde görev yapan Türkiye’nin ilk “Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi” Başkanı M. Kürşat Gürsoy ile çalışmaları ve projeleri hakkında konuştuk. İşinin ehli, çalışkan, dürüst, ufku geniş, bilgiyi önemseyen, genç şahsiyetlerin omuzlarında Türkiye'nin geleceği yükselecektir. Gürsoy, “Ekip arkadaşlarımızla Çin’e gittik. Bir takım araştırmalar yaptık. Döndüğümüzde Akıllı Şehircilik adı altında bir birim kurduk” dedi.

Röportaj: M. Kürşat Gürsoy

Türkiye’de ilk defa Bursa Büyükşehir Belediyesinde“Akıllı Şehircilik ve İnovasyon
Dairesi Başkanlığı” olarak bir yapılanma kuruldu. Bu yapılanmanın kurulma
serüvenini bize anlatır mısınız?
Tabi ki. Sayın Başkanımız Alinur Aktaş göreve geldikten sonra Arge şube müdürlüğü görevi
şahsıma tebliğ edildi. Başkanımız ile 17 tane ilçeyi gezme imkânım oldu. İlçe Belediyelerini
ziyaretlerimiz sonrasında arkadaşlarımız ile yaptığımız toplantılarda şu soruya cevap aradık
öncelikle ; “Bursa’nın öne çıkan problemi olan ulaşım hakkında pratik ve ekonomik olarak ne
yapabiliriz? “ Bu konuda kafa yorduk. Çünkü yaptığımız tüm ziyaretlerde en çok öne çıkan
konu bu idi.
Arge Müdürlüğümüz bünyesinde ki arkadaşlarımız iletoplantılar / beyin fırtınaları
gerçekleştirdik. Bunların sonucunda trafiğin en yoğun olduğu 25 nokta belirledik. Bu 25
noktanın çoğu kavşak idi. Bu bölgelerde drone uçurduk. Sorunları tek tek maddeler halinde
tespit ettik. Çözüm önerileri geliştirdik. Simülasyonlarını yaptık ve Başkan Beye bu
çalışmaların sonucu olarak bir acil eylem planı sunduk. 12-13 tane kavşağı akıllı hale
getirmeyi önerdik. Bu bağlamda; kavşak sinyalizasyonları, sensörler yardımı ile akıllı hale
gelecek, gereksiz refüj genişlikleri kaldırılarak şerit sayıları arttırılacak, kavşak giriş
çıkışlarındaki parklanmalar önlenecek, kavşak orta döner alanları kaldırılacak vb. işlem
adımları hayata geçecekti.
Sunum Başkan beyin çok hoşuna gitti. Sonrasında kamuoyu ile paylaşıldı. Uygulayıcı Daire
Başkanlığı olan Ulaşım Dairesi Başkanlığımızın gayretleri ile proje hayat buldu. Sonuca
gidildi. Şu an Bursa’mızda tüm vatandaşlarımızın memnun olduğu, hedefine ulaşan bir
uygulama oldu. Ayrıca bu projemiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın düzenlediği proje
yarışmasında finale kaldı. Umuyoruz ki 1. Oluruz. Sonucu önümüzdeki haftalarda açıklanacak
diye heyecanla bekliyoruz.
Başkanımızın o günlerde de Arge ve İnovasyon’a çok ilgi duyan, sahip çıkan bir vizyonu
vardı. Biz bunun her daim faydasını gördük. Böyle bir belediye başkanına sahip olmasaydık
birçok projemizde sonuca gidemezdik. Belediyeler için bu çok önemli bir faktör.

Akıllı Kavşaklar bu süreçlerin ilk adımı oldu. Devamında Bursa’nın vizyon projelerinin yol
haritalarının oluşturulduğu ulaşım master planının hazırlanması süreçlerine öncülük ettik.
Bununla da yeterli kalmayıp, Dünya’nın en kalabalık nüfusunu incelemeye Başkan Bey’in
onayları ile Çin’e gittik. Bir seri araştırmalar yaptık. Döndüğümüzde Akıllı Şehircilik adı
altında bir birim kurduk. Akıllı Şehir kavramını gündemine, merkezine alarak birim kuran ilk
şehirlerden biri olduk ülkemizde.
Bir diğer yandan da Arge Müdürlüğümüz altında Fon ve Kaynak araştırma birimi de kuruldu.
Esasında o günlerde adımız daire başkanlığı olmasa da işlevde 3 tane birimden oluşan daire
başkanlığı modeline benzer bir yapı ile çalışıyorduk.
Birkaç aydaha bu yapı ile çalıştıktan sonra Türkiye’de ilk defa Akıllı Şehircilik ve İnovasyon
Daire Başkanlığı Bursa Büyükşehir Belediyemizde Başkanımız Alinur Aktaş’ın destekleri ve
vizyonu doğrultusunda kurulmuş oldu.
Peki, bu Daire Başkanlığı kaç tane müdürlükten oluşuyor?
Daire başkanlığımız 3 müdürlükten oluşuyor. Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi
Sistemleri Şube Müdürlüğü ve Arge Şube Müdürlüğü. Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube
Müdürlüğümüz daha önce farklı bir daire başkanlığı altında çalışmalarını sürdürüyordu. Bu
yapı kurulduktan sonra aslına bakarsanız gerçek yerini bulmuş oldu. Ayrıca bize büyük bir
güç kattığını da söylemek gerek. Akıllı şehirlerin coğrafi bilgi sistemleri üzerine kurulduğunu
da bu noktada hatırlatmak isterim. Arge şube müdürlüğümüz de bu işe ilk başladığımız nokta.
Bizi herkes Arge bünyesinde geliştirdiğimiz projelerle tanıyor. Daire başkanlığı ile birlikte
kurulan şube müdürlüğümüz de Akıllı şehircilik şube müdürlüğü. Biliyorsunuz akıllı şehir
“vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek, kaynakları etkin ve verimli kullanmak için
teknolojiden faydalanan, şehrin tüm aktörlerinin şehir yönetimine katıldığı, sürdürülebilir
şehir” olarak tanımlanıyor. Akıllı şehir kavramı ile; metropol kentlerdeki mevcut doğal çevre,
enerji, ulaşım, insan gibi kaynakların daha verimli, sürdürülebilir ve kontrol edilebilir
düzeyde kullanılması hedefleniyor. Aslına bakarsanız biz de bu yola Bursa’nın dünya akıllı
şehirleri arasına girmesi için çıktık. Bursa'nın geleceğini akıllı çözümlerde görüyoruz,
Bursanın her geçen gün artan nüfusu ile birlikte ulaşım başta olmak üzere çevre, sağlık,
enerji, güvenlik ve yönetim konularında farklılaşan ihtiyaçlarını, bilgi ve iletişim
teknolojilerini daha fazla kullanarak yönetmeyi planlıyoruz. Tüm arkadaşlarımız işinin ehli,
dürüst ve çalışkan insanlar. Bu bizim için büyük bir avantaj.
Bir mahsuru yoksa şu anda hangi projeler üzerinde çalışıyorsunuz?
Aslında birçok proje var. Birkaçından bahsedeyim. Biliyorsunuz kaçak yapılaşma
Bursa’mızın kanayan yarası. Bu noktada bir istatistik paylaşmak istiyorum. Dünya bankası
verilerine göre 2050 yılına geldiğimizde şehirlerde yaşayan insan nüfusu % 70 in üzerinde
olacak. Bu durum araç ve konut sayılarındaki artışı da beraberinde getiriyor. Getirmekle de
kalmıyor çevre kirliliği, trafik sıkışıklığı, iklim değişikliği gibi birçok problemle de
karşılaşmamıza neden oluyor. Bu noktada kaynakların etkin ve verimli kullanılması çok
önemli. İşte bu nedenlerden dolayı Akıllı şehirlerin olması gerektiği fikri tüm dünyada kabul

ediliyor. Akıllı Şehirler bize mevcut imkânları en verimli şekilde kullanmayı sağlıyor. Kaçak
Yapılaşma konusuna dönersek; Biz de İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımız / Kentsel
Dönüşüm Şube Müdürlüğümüz ilekaçak yapıların tespit edilmesine yönelik bir yöntem
geliştirmek üzere çalıştık. İmar barışından sonraki süreçte kaçak yapıların tespiti için İnsansız
Hava Aracı alınması gerektiği fikrini Başkanımız Alinur AKTAŞ Beye sunduk. Her zaman
olduğu gibi kendilerinin vermiş olduğu destek ile birlikte bu durum kamuoyu ile paylaşıldı.
Sayın Valimiz Yakup CANPOLAT Bey de tüm kamu kurumlarının yöneticilerinin katıldığı
toplantıda bu konunun sonuna kadar arkasında duracaklarını gösterdiler. Biz de bu süreçte
alım işini tamamladıktan sonra belirli periyotlarla üretilecek ortofotolar ve modellerle
değişiklikleri tespit edecek ve ilgili müdürlüğümüzle paylaşacağız. Bahsini ettiğimiz insansız
hava aracını bu konunun haricinde de birçok uygulamada kullanacağız. Örneğin; Şehrimizin 3
boyutlu modellemesi, ruhsatsız hafriyat döküm alanları, yol çalışmaları öncesindekihâlihazır
alımlarıvb.
Bir diğer projemiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından oluşturulan Ulusal Akıllı
Şehir Stratejisi ve Eylem Planına uygun olarak Bursa Akıllı Şehir Stratejisini oluşturmak.
Proje kapsamında mevcut durum analizi, strateji ve yol haritası ile akıllı şehir sistem
mimarisini oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca bir bölgede de pilot proje hayata geçireceğiz.
Tabi bunları yaparken Belediyemizin kaynaklarını değil üzerinde çalıştığımız yaklaşık 21
milyon liralık bir fonu (geri ödemesiz) alacağız. Birçok projemizde ve yurt dışı
ziyaretlerimiz, analizlerimiz de fonlardan yararlanıyoruz. Fon ve kaynak araştırma birimimiz
bu fonları takip ediyor. Az önce bahsettiğimiz 21 milyon liralık fonun aynı zamanda bir
ayağında da Kentsel Dönüşüm projemiz var. Bunları yaparken bir taraftan da İtfaiye Daire
Başkanlığımız için İtfaiye ulaşım analizi çalışıyoruz. Keza Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz
için bina risk analiz haritası oluşturuyoruz. Bursa’nın tamamında 3 boyutlu bina modeli
oluşturduk ve videoda simülasyonunu yaptık.
Şu an açıklayamıyorum resmi duyuruları olmadığı için ama çok önemli bir AB programı olan
Horizon 2020 kapsamında da ulaşım alanında dünya liderlerinin yer aldığı bir konsorsiyuma
dâhil olduk. Burada kazanacağımız tecrübe bize birçok fonun da kapısını açacaktır.
Diğer yandan tamamen personel arkadaşlarımız ile geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılımlar
var. Ayrıca devam eden, planlanan daha çok projemiz mevcut. Umarız vatandaşımıza
dokunacak, onların yaşamkalitesini yükseltecek birçok projede emeğimiz olur. Biz de geriye
dönüp baktığımızda hakkını vermişiz diyebiliriz.
Son olarak Kürşat Gürsoy Kimdir? Bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Yeryüzünün ölçüm, hesaplama, çözümleme ve görselleştirme çalışmaları ile uğraşan Harita
Mühendisliği bölümünden2012 yılında mezun oldum. Aynı anda İnşaat Mühendisliği
alanında eğitim aldım. Daha sonra yerel yönetimler alanında yüksek lisans yaptım. 2013
yılında Gürsu Belediyesinde, İmar Müdürlüğünde Harita Mühendisi olarak başladığım
memuriyetime, 2014 yılından itibaren Bursa Büyükşehir Belediyesinde Emlak İstimlak
Dairesi Başkanlığına Bağlı olan Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde devam ettim. 2017 yılı
itibari ile Arge Şube Müdürlüğü, 2019 yılı itibari ile de Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi
Başkanlığı görevini yürütmekteyim.

Her bir teknik insanın aynı zamanda kültür sanat alanında yapacağı okumalar ile kendisini
tamamlayacağına inanıyorum. Varoluşsal kaygılar içerisinde olduğumuzda hayatımız anlam
kazanır. Bu bağlamda hayatımda bazı çalışmalar da yürüttüm. Türkiye’de 40 farklı şehirde ve
4 farklı ülkede 3 yıl boyunca devam eden bağımsız ve özgün bir etkinlik olan Kitap Mütalaası
etkinliğinin kurucu-yöneticiliğini yaptım. Kişisel okumalarımı ise her gün ihmal etmeden
gerçekleştirmeye gayret ediyorum.
Hayalim olan bir mesleğin icrasını, inandığım değerler ile birlikte yapmaya çalışıyorum.
Ailemin, ülkemin bana verdiği değerleri yine ülkeme çeşitli ortam ve vesilelerle sunmaya
gayret ediyorum.
Bize zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum.
Bende size teşekkür ediyorum.

AdminAdmin