Siyaset
Giriş Tarihi : 07-12-2019 09:01
Abone ol

Sağlık Bakanlığı’nın, yan dal uzmanlarının ana dalda mesleklerini yapmalarına izin vermemesi Meclis gündeminde

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, “yan dal uzmanlık eğitimi”ni başarıyla tamamlayarak yan dal uzmanlığı hakkını elde eden hekimlerin mağduriyetini Meclis gündemine taşıdı

Sağlık Bakanlığı’nın, yan dal uzmanlarının ana dalda mesleklerini yapmalarına izin vermemesi Meclis gündeminde

Sağlık Bakanlığı’nın, kamu sağlık kuruluşlarında çalışan yan dal uzmanlarının özel sektöre geçişlerinin engellenmesi için Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 2012 yılında değişiklik yaparak, yan dal uzmanlarının özel sağlık kuruluşları bünyesinde ana dalda çalışmalarına kısıtlama getirdiğini ifade eden Emir, değişiklikle bir yan dal uzmanının özel sağlık kuruluşunun ana dal kadrosunda hekimlik yapabilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın bunu uygun görmesi ve izin vermesinin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Önergesinde; Türk Tabipleri Birliği’nin çalışma kısıtlamasını yargıya taşıdığını, Danıştay’ın hukuka aykırı bularak iptal ettiği düzenlemeyi Bakanlığın farklı cümlelerle yeniden getirdiğini hatırlatan Emir, özel sağlık kuruluşlarında yan dal kadrolarının son derece sınırlı olduğunu belirterek, “Yan dal uzmanı hekimler, hem ana dalda hem de yan dalda meslek icra etmek için çalışma başvurusunda bulunmaktadır. Ancak Bakanlık, çalışma izni konusunda belirtilen koşula göre değerlendirme yapmak yerine, hiçbir cevap vermeyerek ve başvuruları sürüncemede bırakarak, yan dal uzmanlarının özelde çalışma hakkına hukuka aykırı bir “sınır” koymaktadır” ifadelerine yer verdi.

Bakanlığa iletildikten sonra 6, 8 veya 11 ay cevap verilmeyen başvurular olduğunu belirten CHP’li Murat Emir, “Özel sağlık kuruluşları bu kadar uzun süre çalışma izni verilmesini beklemeyerek başka hekimle anlaşma yolunu tercih etmekte, ana dalda çalışmak isteyen yan dal uzmanı hekimler yönünden ciddi bir mağduriyet oluşmaktadır.” dedi.

Konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede; Sağlık Bakanlığı’nın, yan dal uzmanlarının ana dalda mesleklerini icra etmelerine izin vermeyerek işsiz bırakan ya da kayıt dışı, ucuz iş gücü olarak çalışmak dışında seçenek bırakmayan bu uygulamayı, derhal sonlandırması gerektiğini ifade eden CHP’nin hekim milletvekillerinden Emir, “Hekimler arasında yan dal uzmanlık eğitimi alma isteğini azaltma riski olan bu tür uygulamalar; adaletsizlik içermekte ve hastaların tedavi olma hakkını engelleyerek toplum sağlığına zarar vermektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Son 5 yılda kaç yan dal uzmanı hekimin, ana dalda mesleğini özel bir sağlık kuruluşunda icra etmek için Sağlık Bakanlığı’na başvurduğunu, başvuruların kaçına yanıt verildiğini ve verilen yanıtların kaçının süresi içinde olduğunu soran Murat Emir, ayrıca şu soruları yöneltti:

 

- Kaç yan dal uzmanı hekime, ana dalda mesleğini icra etmesi için olumlu yanıt verilmiştir?

- Sağlık Bakanlığı’na yapılan ilgili başvurulara bir yıl boyunca yanıt verilmediği iddiası doğru mudur?