Siyaset
Giriş Tarihi : 26-07-2018 11:52   Güncelleme : 26-07-2018 11:52
Abone ol

“Sağlık Çalışanları Kendi İçinde Ayrıştırıldı”

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Ecz. Gamze Taşcıer, TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yaparak sağlık çalışanları ve eczacıların özlük hakları ile kamu eczacıları arasındaki ücret farklarını dile getirdi. İktidar partisinin Meclis’e getirdiği yasa ile sağlık çalışanlarının kendi içlerinde ayrıştırıldığını ifade eden Taşcıer, sağlıksız ücretlerle sağlıklı bir hizmet verilmesinin beklenemeyeceğini belirtti.

“Sağlık Çalışanları Kendi İçinde Ayrıştırıldı”

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, iktidar partisinin hazırladığı torba kanun teklifinde sağlık çalışanları arasında ayrım yapıldığını, ancak sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğu ve ayrıma gidilemeyeceğini, bu durumun iş barışını bozacağını ifade etti. Taşcıer, “Sistem sorun yaşıyorsa ve bir düzeltme yapılacaksa mutlaka tüm sistemi ve sistemin tüm bileşenlerini içermek zorunda. Hele ki bu sistem sağlık gibi insan yaşamını doğrudan ilgilendiriyorsa” ifadelerini kullanırken, Anayasa’nın 49. Maddesini hatırlatarak “Devlet işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler alır. Demek ki çıkaracağımız yasalarda bu anayasal hükme uymak zorundayız.” dedi. Getirilen teklifle sağlık çalışanlarının kendi içlerinde ayrıştırıldığını ifade eden Taşcıer, “Örneğin sosyal hizmet emekçileri yok, memurlar yok, genel idari hizmet sınıfındakiler, teknik idari sınıfındakiler, yardımcı hizmet sınıfındakiler yok; psikologları bile kendi içinde ayrıştırdınız. Yani hastanelerde ve sağlık hizmeti sunumunda çalışan emekçilerin tamamını kapsamıyor sizin "sağlık emekçisi" tanımınız. Başka bir ifadeyle, bu tasarıyla sağlıksız bir iş yaptınız.” dedi. 

 

“ECZACILAR VE DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARI SİZLER İÇİN ÜVEY EVLAT MI?”

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan eczacıların eşit işi yaptıklarını ancak farklı aylıklar aldıklarını ifade eden Taşcıer, “SGK ve bağlı hastanelerinde çalışan eczacılar döner sermaye gelirinden pay alarak yüksek ücret alırken, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gibi Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan eczacılar döner sermaye geliri olmadığı için düşük aylık alıyorlar. İki yıl önce sizin hazırladığınız kanun tasarısında yer alan ama bugün kadük durumunda olan tasarıda eczacılar vardı. Peki, ne oldu da dün var ettiğiniz eczacı hakkını bugün yok saydınız? Yoksa eczacılar ve diğer sağlık çalışanları sizler için üvey evlat mı?” diye sordu.

 

“SAĞLIKSIZ ÜCRETLERLE SAĞLIKLI BİR HİZMET VERİLMESİNİ BEKLEYEMEYİZ”

“Sağlıksız ücretlerle sağlıklı bir hizmet verilmesini bekleyemeyiz.” diyen Taşcıer, kamu eczacıları arasındaki ücret farkı sorununun çözümü için CHP’li eczacı milletvekilleri olarak bir kanun teklifini Meclis’e sunduklarını hatırlatarak, “Komisyonda da önerge hazırladık ama sizlerin oylarıyla reddedildi. Bugün, burada, eczacı olduğunu bildiğim diğer siyasi partili arkadaşlarım var. Bu sorunun partisi yok. Gelin, meslektaşlarımızın sorunlarını hep birlikte çözelim. Olması gereken nedir? Eşit işe eşit ücret. Sağlık hizmetleri bir bütün olarak incelenmeli. Siz "sağlık hizmetimiz" dediğiniz şeyin zincirinin bir ayağını zayıflatırsanız tüm sistemi çökertirsiniz. Hekimler elbette bu sistemin en önemli aktörlerinden fakat sistemin geri kalanı da köle değil. Bu ayrım, son kertede hem hekimleri hem de yurttaşları mağdur edecek.” ifadelerini kullandı.

 

“SAĞLIKTA ELDE EDİLECEK KÂR PARA DEĞİL, HAYAT OLMALI”

Sağlık turizmi ile ilgili düzenlemenin de mağduriyet yaratacağını belirten Taşcıer, “Bir kota belirlenmiş, bir esnek çalışma saati. Deniliyor ki hekimler millî hastaların, bizim vatandaşlarımız "millî hasta" olarak geçiyor, yüzde 60'ına baktıktan sonra dışarıdan gelen hastaya bakacak. Bu durum zaten kısa olan hasta bakım sürelerinin daha da kısalacağına işaret ediyor. Unutmayalım ki sağlıkta elde edilecek kâr para değil, hayat olmalı.” ifadelerini kullandı.