Siyaset
Giriş Tarihi : 09-12-2019 13:57
Abone ol

Saray, yazlık saray, uçan saray ve sonunda yüzen saray!

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer; saray, yazlık saray, uçan saray tartışmalarının odağındaki Cumhurbaşkanlığı’nın artık bir yat sahibi olduğunu açıkladı.

Saray, yazlık saray, uçan saray ve sonunda yüzen saray!

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer; saray, yazlık saray,
uçan saray tartışmalarının odağındaki Cumhurbaşkanlığı’nın artık bir yat sahibi
olduğunu açıkladı. Mart 2019’da soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdığı
“Cumhurbaşkanlığı yatı” konusunu bütçe görüşmelerinde anımsatan Çakırözer,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan “Cumhurbaşkanlığı için siparişi
verilen ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca kullanılan Yakamoz
Yatı’nın 16 Mart 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından
devralındığı” yanıtını aldı. Yakamoz Yatı’nın siparişi için ne kadar
harcandığını, yata başka harcama yapılıp yapılmadığını, yatın tam olarak
hizmete girmesi için ne kadar bütçe ayrıldığını soran Çakırözer,
“Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 bütçesindeki ‘Gemiler’ hesabında bulunan 56
milyon 768 bin 668 TL’lik ödenek bu yat için mi?” dedi. Çakırözer, “Ekonomik
krizin derinleştiği, yoksulluğun arttığı koşullarda Cumhurbaşkanlığı için bir yata
gerçekten ihtiyaç var mıydı? Halkın vergilerinden ayrılan ödeneklerin bu tip
lüks yaşam koşulları için kullanılması, şatafat eleştirilerinden hiç ders
alınmadığını gösteriyor” dedi.
Cumhurbaşkanlığı’nın Yakamoz adında bir yat sahibi olduğu ortaya çıktı. Mart
ayında Cumhurbaşkanlığı’nın yat satın alıp almadığını soru önergesi ile TBMM
gündemine taşıyan, bilgi edinme başvurusu yapan ancak karşılık alamayan
Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu’nda konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da
sordu.
MART 2018’DEN BERİ SARAY’IN
Çakırözer, “Cumhurbaşkanlığı’nın bir deniz taşıtı alım projesi var mıdır. Yeni
bir deniz taşıtı Cumhurbaşkanlığı için alınacak mıdır” sorusunu yöneltti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise yazılı olarak gönderdiği yanıtta,
“Cumhurbaşkanlığı için sipariş verilmiş olan fakat Deniz Kuvvetleri
Komutanlığınca kullanılan Yakamoz Yatı, 16 Mart 2018 tarihinde
Cumhurbaşkanlığı’na devralınmıştır” bilgisini verdi.
NE ZAMAN, NE KADAR HARCANDI?
Çakırözer, “Bu yatın siparişi ne zaman verildi? Cumhurbaşkanlığı için siparişi
verilen Yakamoz Yatı için ne kadar harcandı? Sipariş tam olarak ne zaman
verildi? Yat için yapılan başka bir harcama var mı? Yat ne zaman hizmete
girecek? Yatın tüm işlemlerinin tamamlanması için ayrılan ödenek kaç lira?
Cumhurbaşkanlığı’nın 2017 yılı kesin hesabının ayrıntılı tablolarında “gemiler”
kalemi için herhangi bir harcama yapılmamıştı. Ancak 2018 kesin hesabında

gördük ki 56 milyon 768 bin 668 liralık bir ödenek ‘gemiler’ hesabına
aktarılmış. Bu paraya dokunulmamış ve bu para 2019 hesaplarına devredilmiş.
2019 bütçesindeki ‘Gemiler’ hesabında bulunan 56 milyon 768 bin 668 TL’lik
ödenek bu yat için mi?” sorularını yöneltti.
HİÇ DERS ALINMIYOR
Çakırözer, “Ekonomik krizin derinleştiği; geniş toplumsal kesimlerin asgari
ücretle geçinmeye çalıştığı; yoksulluğun arttığı koşullarda Cumhurbaşkanlığı
için bir yata gerçekten ihtiyaç var mıydı? Bu yat hangi amaçla, hangi hizmetler
için kullanılacak. Halkın vergilerinden ayrılan ödeneklerin bu tip lüks yaşam
koşulları için kullanılması, şatafat eleştirilerinden hiç ders alınmadığını
gösteriyor” dedi.