Gündem
Giriş Tarihi : 31-03-2022 10:38

Saray'ın yargıyla imtihanı: Danıştay savcısından Erdoğan'ı kızdıracak karar

Danıştay savcısı, Atatürk Orman Çiftliği’ne inşa edilen Saray’ın yapımına temel oluşturan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararına olumsuz görüş verdi.

Saray'ın yargıyla imtihanı: Danıştay savcısından Erdoğan'ı kızdıracak karar

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerinde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’yla ilgili Danıştay savcısından “iptal” görüşü geldi. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu (KVKYK), 16 Ocak 2014’te yayımladığı ilke kararı ile tarihi sit alanlarına “kamu binası” yapılmasının önünü açtı. Ancak Danıştay, AOÇ arazisi üzerinde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapımına temel sağladığı belirtilen kararı iptal etti. Bunun üzerine KVKYK, yeni ilke kararı yayımlayarak, iptal edilen “kamu hizmet yapıları” ibaresi yerine “resmi kurum yapıları” ibaresini kullandı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, bu değişikliği yargıya taşıdı. Gök’ün başvurusunda, yürütmeyi durdurma istemi Danıştay 6. Dairesi tarafından reddedilse de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK) yürütmenin durdurulmasına karar verdi. 

"HUKUKA UYARLIK YOK"

Davada, kararın iptal edilmesi yönünde bir görüş de Danıştay savcısından geldi. Danıştay savcısı, mahkemeye sunduğu yaklaşık üç sayfalık görüşünde, “tarihi sit alanlarının doğal yapısıyla birlikte korunmasının esas olduğuna” işaret ederek “resmi kurum yapılarının, tarihi sit alanlarında meydana getireceği bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik sonuçlarının koruma kapsamından çıkarılmış olmasının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nda öngörülen koruma esaslarına ve Milli Parklar Yasası’nın hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varıldığını” vurguladı. Görüşte, “Bu durumda, ‘resmi kurum yapıları’ ibarelerinde hukuka uyarlık bulunmadığından iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir” denildi. 

"AOÇ İŞGAL EDİLDİ"

Savcının görüşünü Cumhuriyet’ten Sefa Uyar'a değerlendiren  CHP’li Gök, bu görüşün “kaçak Saray’ın kaçaklığını tescil ettiğini” belirterek, “AOÇ üzerine yapılan kaçak Saray’a hukuki kılıf bulmak amacıyla yayımlanan kararın iptalini isteyen Danıştay savcının görüşüyle de kaçak Saray’a kılıf uydurulamayacağı ortaya çıkmıştır. AOÇ arazisi işgal edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Sarayı kaçak saraydır. Bu kaçak Saray hukuku çiğnemektedir. Bu işgale bir an önce son verilmesi, hukuk devletinin gereğidir” diye konuştu. 

AdminAdmin