Siyaset
Giriş Tarihi : 27-06-2016 10:11   Güncelleme : 27-06-2016 10:15
Abone ol

Şenal Sarıhan, Efkan Ala'ya Türkiye'deki IŞİD üyelerinin akıbetini sordu

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Suriye’den kaçan IŞİD savaşçılarının Türkiye’ye gelmeleri ve akıbetlerinin takip edilmemesi nedeni ile İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Şenal Sarıhan, Efkan Ala'ya Türkiye'deki IŞİD üyelerinin akıbetini sordu

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şu şekilde:

''IŞİD’e katılmaktan pişman oldukları ve ülkelerine dönmek istedikleri iddia edilen örgüt üyesi savaşçılar, Türkiye’de bulunan kendi ülke büyükelçiliklerine  başvurmaktadırlar. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, 2015 sonbahardan bugüne kadar geçen süreçte, yaklaşık olarak 150 yabancı savaşçı ülkelerine dönmek üzere başvuru yapmış durumdadır. Türkiye’de giderek yoğunlaşan şiddet ve çatışma ortamında,  adı geçen örgütün de gerçekleştirdiği eylemler  ile sistematik hale gelmeye başlayan terör saldırıları,  yaşam hakkı ile kişi güvenliği haklarını oradan kaldırmakta, toplumda güvenlik kaygılarını arttırmakta,  tedirginlik ve korkunun hakim olmasına neden olmaktadır. Bu koşullarda  Suriye’den kaçan IŞİD savaşçılarının Türkiye’ye gelmeleri, ülkemizde bulunmaları ve akıbetlerinin takip edilmemesi  korku ve kuşkulara yol açmaktadır.

Bu bağlamda;

1.Suriye’den kaçarak ülkelerine dönmek için Türkiye’de bulunan kendi ülke büyükelçiliklerine başvuran IŞID üyesi sayısı kaçtır? Bu konuda kesin bir bilgiye sahip misiniz?

2.Bu kişilerin Türkiye sınırdan geçişleri nasıl gerçekleşmektedir? Bu geçişlerin engellenmesi için hangi önlemler alınmaktadır?

3. Bu kişiler hakkında “Amaç” başlıklı 1’inci maddesinde: “Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir” hükmü yer alan  6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun “Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış” başlıklı 5’inci maddesi hükümleri uygulanmakta mıdır?

4. Bu kişiler hakkında  6458 Sayılı Kanununun “Belge kontrolü” başlıklı  6’ıncı Maddesinde yer alan “ Yabancı, pasaport veya pasaport yerine geçen belge ya da belgelerini, Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkışlarda görevlilere göstermek zorundadır” hükmü uygulanmakta mıdır? 

5. Bu kişilerden kaçı hakkında 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun ilgili hükümlerini ihlal ettikleri iddiasıyla soruşturma ve kovuşturma açılmıştır? Kovuşturma sonunda ceza alanlar var mıdır?

6. Bu kişiler 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 7’inci Maddesinde sayılmış olan Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılardan sayılmakta mıdır? Bunlardan, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyerek geri çevrilenlerin sayısı nedir?

8. Bu kişilerden hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunanlar var mıdır? Var ise bunların sayısı nedir?

9. Bu kişilerin Türkiye’de olanlarının tespiti ve izlenmesi için ne gibi önlemler alınmaktadır?

10. Bu kişiler Türkiye’ye geçiş yaptıktan sonra sorgulanmakta mıdır? Sorguları nerede ve hangi devlet birimleri tarafından yapılmaktadır?

11. Bu kişilerden tutuklananlar var mıdır? Sayısı nedir?

12. Bu kişilerden serbest kalanların sayısı nedir? Kendi ülkelerine dönenlerin sayısı hakkında bir bilgiye sahip misiniz?

13. Bu kişilerden halen Türkiye’de bulunanlar, nerede kalmaktadır? Sığınmacı kamplarında kaldıkları tespit edilenlerin sayısı nedir?

14. Bu kişilerden Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra, suça karışmış olanların sayısı nedir?''