Gündem
Giriş Tarihi : 12-03-2017 02:41   Güncelleme : 12-03-2017 02:41

Sözde medeni Hollanda’nın yaptıklarına bakın!

Hollanda'nın Türk bakanlara ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan diplomatik kriz büyümeye devam ediyor. Sözde medeniyetin beşiği sayılan ülkeler arasında bulunan Hollanda'nın yaptıkları ise, altında kendi imzalarının da olduğu Avrupa Birliği Anayasası'na bile aykırı...

Sözde medeni Hollanda’nın yaptıklarına bakın!

Sözcü - Hollanda, Türk bakanların ve diplomatların ülkeye girişini yasakladı. Bununla da yetinmeyen ‘sözde medeniler’, kimlik kontrolü adı altında Türk gazetecileri saatlerce sorguya aldı. İnsanların haber alma ve ulaşım özgürlüklerini engelledi. Üstüne üstlük bütün bunlar tüm dünyanın gözleri önünde yaşanırken, Hollanda’nın da aralarında bulunduğu Avrupa Birliği ülkelerinin imzaladıkları Avrupa Birliği Anayasası da ihlal edildi.

Maddeleri okuyun, medeniyet timsali olarak gösterilen Hollanda’yı siz değerlendirin;

İşte Avrupa Birliği Anayasası’nın ilgili maddeleri;

Madde 11 İfade ve bilgilenme özgürlüğü

1. Herkes, ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ¸ülke sınırları dikkate alınmaksızın, görüş sahibi olma ve fikir ve bilgilere erişim ve yayma serbestisini içerir.
2. Medyanın özgürlüğü ve çoğulculuğu gözetir.

Madde 12 Toplanma ve dernek kurma özgürlüğü

1. Herkes, özellikle siyasi, sendikal ve sivil konularda olmak üzere, her düzeyde, barışçıl toplantı yapma ve dernek kurma özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, herkesin, kendi çıkarlarını korumak amacıyla sendika kurma veya sendikalara üye olma hakkını kapsar.
2. Birlik düzeyindeki siyasi partiler, Birlik vatandaşlarının siyasi iradesinin ifade edilmesine katkıda bulunurlar.

BÖLÜM III EŞİTLİK

Madde 20 Kanun önünde eşitlik Herkes, kanunun önde eşittir.

Madde 21 Ayırımcılık yapmama

1. Cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal köken, genetik özellikler, dil, din veya inanç, siyasi veya diğer her türlü düşünce, bir ulusal azınlığa mensubiyet, servet, doğum, sakatlık, yaş veya cinsel eğilime dayalı her türlü ayırımcılık yasaktır.

BÖLÜM V VATANDAŞ HAKLARI

Madde 39 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy verme ve aday olma hakkı

1. Birliğin her vatandaşı, ikamet ettiği üye devlette, o devlet vatandaşlarıyla aynı şartlarda, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy verme ve aday olma hakkına sahiptir.

Madde 45 Dolaşım ve ikamet özgürlüğü

1. Birliğin her vatandaşı, üye devletlerin topraklarında serbestçe dolaşma ve ikamet etme hakkına sahiptir.
2. Bir üye devletin topraklarında yasal olarak ikamet eden üçüncü devlet vatandaşlarına, Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmaya uygun olarak dolaşım ve ikamet özgürlüğü tanınabilir.

Madde 46 Diplomatik koruma

Birliğin her vatandaşı, vatandaşı olduğu üye devletin temsil edilmediği bir üçüncü ülke topraklarında, o ülkede temsil edilen herhangi bir üye devletin elçilik ve konsolosluk makamları tarafından, o üye devletin vatandaşlarıyla aynı şartlarda korunma hakkına sahiptir.

AdminAdmin