Siyaset
Giriş Tarihi : 23-11-2019 13:19   Güncelleme : 23-11-2019 22:10
Abone ol

Termik için Vekillere seslendi sonuç değişmedi

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, termik santrallerin çevreyi kirleten bacalarına filtre takılma zorunluluğunun 2,5 yıl daha ertelenmesine ilişkin Meclis Genel Kurulu ve Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmalarda, “Sarayın kabinesindeki bakanların süslü cümlelerle insan sağlığından, çevrenin öneminden yenilenebilir enerjinin nimetlerinden bahsetmesi lafügüzaftır. Vicdanlarına seslendik ama dinlemediler” diye konuştu.

Termik için Vekillere seslendi sonuç değişmedi

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, termik santrallerin çevreyi kirleten bacalarına filtre
takılma zorunluluğunun 2,5 yıl daha ertelenmesine ilişkin Meclis Genel Kurulu ve Plan ve
Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmalarda, “Sarayın kabinesindeki bakanların süslü
cümlelerle insan sağlığından, çevrenin öneminden yenilenebilir enerjinin nimetlerinden
bahsetmesi lafügüzaftır. Vicdanlarına seslendik ama dinlemediler” diye konuştu.
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, termik santrallerinin bacalarına filtre takılma
zorunluluğunun 2,5 yıl daha ertelenmesine ilişkin kanun değişikliğine, Meclis Genel Kurulu ile
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda birer
konuşma yaparak dikkat çekti. Özgür Ceylan, maddenin yasallaşması öncesi Meclis Genel
kurulunda yaptığı konuşmada, Milletvekillerine seslendi. Çanakkale’nin termik santrallerin
kuşatması altında olduğunu ifade eden Özgür Ceylan, “Yurttaşlarımız bugün çevreyi kirleten
zehir bacalarına filtre zorunluluğunun 30 ay daha ertelenmemesi için vicdanınıza göre oy
kullanmanızı bekliyor” dedi. Özgür Ceylan, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, ülkenin her
yerinde çoğalan zehir bacalarının, çevreyi kirletmesine engel olmanın yolunun
milletvekillerinin kullanacağı oylarla mümkün olacağını ifade ederek, “Artık Çanakkale'min
Çan ilçesinde nefes almakta bile zorlanıyor insanlar. Çan Termik Santralinde filtre
çalışmaları bir buçuk yıl önce başladı, ne zaman faal hâle gelecek?” diye sordu. Özgür
Ceylan, çözümün, kamu – özel ayrımı yapılmaksızın filtre ve baca gazı arıtma sistemleri
konusunda asla taviz verilmemesinde olduğunu söyledi. Meclis Genel Kurulunda yapılan
görüşmelerin ardından, “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin” termik
santrallerin çevreyi kirleten bacalarına filtre takılma zorunluluğunun 2,5 yıl daha
ertelenmesine ilişkin 50’inci maddesi AKP ve MHP oyları ile kabul edilerek kanunlaştı.
Plan ve Bütçede Anlatmaya Devam Etti.
Özgür Ceylan, termik santraller bacalarına filtre takılma zorunluluğunun 2,5 yıl daha
ertelenmesine ilişkin maddenin Meclis Genel Kurulunda kanunlaşmasının ardından, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda konuyu tekrar
gündeme getirdi. Ceylan burada yaptığı konuşmada, termik santral bacalarının çevreye ve
insan sağlığına verdiği zararları dile getirerek, “Gelişmiş ülkeler fosil yakıtlara bağımlılığı
azaltmak için alternatif enerji kaynaklarına yöneliyor. Peki, siz ne yapıyorsunuz? Birçoğu

daha düne kadar kamunun işletmesinde olan ve özelleştirme süreçleri 2013 yılında
tamamlanan kömürlü termik santrallerin çevreyi zehirlemeye devam etmeleri için süre
uzatımı yaptınız” dedi. Özgür Ceylan, termik santrallerin bacalarına filtre takılma zorunluluğu
ile ilgili son gün olan 31 Aralık 2019 tarihinin, santrallerin özelleştirildiği 2013 yılından bu
yana bilinmesine karşın herhangi bir yatırımın başlamadığını ifade etti. Özgür Ceylan, altı
yıldır yatırım yapılmamasını “Meclis’in iradesine meydan okuma” olarak değerlendirirken,
“İktidarın çevre ve ranta bakış açısından cesaretlenmiş olacaklar ki bu süre içerisinde filtre
ve baca gazı arıtma sistemleri gibi çevre yatırımlarını yapmadan zehirli atıklarını altı yıl
boyunca doğrudan çevreye salmaya devam ettiler” dedi. Özgür Ceylan, CHP’nin 2014 yılında
“Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının, getirilecek kuralın, ekonomik, bürokratik
ve fiilî yükümlülüklere yol açacağı ve üretim faaliyetlerinin etkileneceği gerekçeleriyle uzun
süreli olarak vazgeçilecek haklar arasında sayılamayacağını belirtmiştik” şeklindeki itirazına
Anayasa Mahkemesi’nin de aynı yönde karar verdiğini de hatırlattı. Özgür Ceylan
konuşmasının devamında, “Yenilenebilir, ucuz, güvenilir, çevre dostu, enerji yatırımlarını
konuşmamız gerekirken biz hâlâ burada çevreyi katleden cehennem bacalarını
konuşuyoruz. Sarayın kabinesindeki bakanların süslü cümlelerle insan sağlığından,
çevrenin öneminden yenilenebilir enerjinin nimetlerinden bahsetmesi lafügüzaftır” dedi.
Özgür Ceylan “Çan’da İnsanlar Geleceklerinden Endişeli”
Çanakkale’de çalışır durumda 5 adet termik santral bulunduğunu ifade eden Özgür Ceylan,
“Çan ilçemizde insanlar geleceklerinden endişe eder hâldeler. Bu santrallerin yarattığı hava
kirliliği değerleri sadece insan sağlığını tehdit etmiyor, orada yaşayan bütün canlılar aynı
riski taşıyorlar” dedi. Çanakkale’nin tarım kenti olduğunu, meyvelerin olgunlaşma süreleri
bile bu durumdan etkilendiğini belirten Özgür Ceylan, “Çan'da yaşanan kirlilik Bayramiç'teki
meyve ve sebze üreticisini de olumsuz etkiliyor” diye konuştu. Özgür Ceylan, konunun
hassasiyetine dikkat çekerken, “ÇED, PTD, HKT, İDK, idari dava süreçleri, elektrik üretim
lisansı gibi konular, bu sıralarda oturan bazı arkadaşlarımıza bile yabancı gelecek
kısaltmalardır. Çanakkale'de yoldan geçen bir vatandaşa sorsanız ne anlama geldiğini
hemen açıklayabilecek hâle geldi hemşerilerim. Yaşam alanlarımızı devletle birlikte
korumamız gerekirken bir de kamu bürokrasisiyle mücadele etmeyi öğrendi
Çanakkaleliler” diye konuştu. Çanakkale'de herkesin ÇED uzmanı olduğunu, siyanürle
zenginleştirme yapılacak madencilik faaliyetleri konusunda uzmanlaştığını belirten Özgür
Ceylan, “İnsanlar işini gücünü bıraktı, mevzuat okumaya, bu konuda çıkan yargı kararlarını
okumaya başladı. Sigaradan, alkole uzanan zam sarmalında birer kimyagere
dönüştürdüğünüz insanlarımızı, şimdi de çevre düşmanı enerji yatırımlarına yol vererek,
birer hukukçuya, ÇED uzmanına, hazır kıta nöbet bekleyen eylemcilere dönüştürdünüz
Neredeyse bütün bir yaz Kaz Dağları'nda yaşanan orman katliamını durdurmak için dere
tepe bize nöbet tutturdunuz. Yazık değil mi bu ülkenin insanına, emeğine, zamanına?”
dedi.

Kaz Dağlarında Son Durum Nedir?
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmanın
sonunda Kaz Dağlarını gündemine alarak, Bakan Fatih Dönmez’e hitaben, “Çanakkale'de ve
Kaz Dağları'nda maden ruhsatlarından termik santral ruhsatlarına son durum nedir?” diye
sordu. Kirazlı'da orman katliamı yapan firmanın işletme ruhsatının yenilenmediğini hatırlatan
Özgür Ceylan, “Bakanlığınız buradaki faaliyeti tekrar başlamayacak şekilde durdurmuş
mudur? İlgili firmanın ruhsatı yenilenecek midir?” diye sordu. Özgür Ceylan, Bakan Fatih
Dönmez’e kayyum atanan Koza Altın firmasının da Kaz Dağları, Terziler – Serçeler bölgesinde
altın aramak için sondaj ve ağaç kesimi yaptığı yönünde iddiaların doğru olup olmadığını
sorarken, “Sayın Bakan, daha kaç firmanın Çanakkale'nin havasını suyunu kirletmesine izin
vereceksiniz?” diye konuştu.