Çevre
Giriş Tarihi : 06-10-2019 13:39   Güncelleme : 06-10-2019 13:48
Abone ol

Tez-Koop-İş Sendikası: İklim Krizi İnsanlık İçin Küresel Tehdit!

Sendikamız tarafından gerçekleştirilen “İklim Değişikliğinin Çalışma Yaşamına Etkisi” konulu çalıştay 5-6 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da bulunan Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Tez-Koop-İş Sendikası: İklim Krizi İnsanlık İçin Küresel Tehdit!

Sendikamız tarafından gerçekleştirilen “İklim Değişikliğinin Çalışma Yaşamına
Etkisi” konulu çalıştay 5-6 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da bulunan Çağdaş Sanatlar
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Çalıştay 5 Ekim 2019 tarihinde Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar
Özdemiroğlu'nun konuşmasıyla açıldı. Özdemiroğlu çalıştay fikrinin nasıl oluştuğunu
anlatırken bunun büyük bir görev ve sorumluluk olduğuna değinerek "bu çalıştay
Türkiye'ye ışık olmalı, her yerde benzer etkinlik ve faaliyetler düzenlenmeli ve bu
gündem asla basite indirgenmemeli" ifadelerini kullandı.
Genel Başkan'ın açılış konuşmasının ardından “İklim Değişikliğine İlgili Anabilim
Dalları Üzerinden Bakmak” başlıklı ilk oturum başladı. Oturumun moderatörlüğünü
Dr. Hulki Cevizoğlu üstlenirken konuşmacılar arasında Hacettepe Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Ali Demirsoy, Prof. Dr. İlyas Yılmazer, Beykent Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Emin Akçaoğlu ve KTÜ Orman Fakültesi’nden Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu yer aldı. 
Prof. Dr. Şule Gök Tüdeş'in moderatör olduğu ve “Uluslararası ve Ulusal Bağlamda
Sosyoloji, Hukuk ve Mevzuat Şemsiyesi Altında Ne Olacak Memleketin Hava
Durumu?” başlıklı ikinci oturumda ise AB Türkiye Delegasyonu’ndan Alper Acar,
TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Gökhan Candoğan,
IndustriALL’dan Kemal Özkan, Ankara Tabipler Odası’ndan Doç Dr. Cavit Işık
Yavuz ve Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu konuştu.
5 Eylül 2019 tarihli çalıştayın ilk gününde gerçekleşen iki oturumun ardından Prof.
Dr. Ali Demirsoy'un fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Çalıştayın 6 Eylül 2019 tarihli ikinci günü Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu’nun
sunuş konuşmasıyla başladı. Ardından Perihan Sarı’nın moderatörlüğünü üstlendiği
 “Çalışma Yaşamında Ne Oldu, Ne Oluyor Ne Olacak?” başlıklı ilk oturum başladı.
Sarı temel hak ve özgürlükler ile çalışma hayatının güvence altında olmasının o
ülkenin gelişmişlik düzeyi ile arasında bir bağ olduğunu belirterek oturumu açtı.
Oturumda Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erinç Yeldan, Ankara

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nesrin Algan ve ILO Türkiye’den Bahadır Murat Akın
yer aldı.

İlk oturumun sonlanmasının ardından Yunus Topal’ın yönetmenliğini yaptığı
“Antarktika” belgeseli izlendi ve yönetmen ile de bir sohbet gerçekleştirildi.

“Yarın İçin Çözüm Önerileri: İşçi Sınıfı İçin Dayanışma ve Kolkola Girme Zamanı”
başlıklı ikinci oturumun moderatörlüğünde Yaşar Özkan vardı. Konuşmacılar
arasında Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, Küresel Denge
Derneği’nden Nuran Talu ve UNI Küresel Sendikalar Birliği’nden Onur Bakır yer
aldı.

5-6 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da bulunan Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde
gerçekleştirilen ve Sendikamız Tez-Koop-İş tarafından düzenlenen “İklim Krizinin
Çalışma Yaşamına Etkileri” başlıklı çalıştay, Prof. Dr. Ali Demirsoy’un sonuç
raporunu okumasıyla son buldu. Raporda iklim krizinin evrensel ve bir ülke sorunu
olduğu, bu sorunun herkes tarafından ele alınması için olanakların seferber edilmesi,
yarını olmayan bir dünyada geçmişin bir anlamı olmadığı belirtildi. İklim krizinin
çalışanlar başta olmak üzere tüm toplumun sağlığını, refahını ve geleceğini kökünden
etkileyecek olması da vurgulanan bir diğer başlıktı. Bu nedenle ilgili tüm tarafların bu
konuyu sürekli gündemde tutması ile ulusal ve uluslararası düzlemde her türlü
tedbirin alınmasına yönelik adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

Çalıştaya çok sayıda sendika, demokratik kuruluş ve kitle örgütleri temsilcileri
katılırken Ankara halkının da yoğun ilgisi gözlemlendi. Sendikamız, çalıştayın bir
sendika tarafında organize edilen ilk toplantı olması ile konuşmacılar ve dinleyiciler
tarafından takdir topladı.