Siyaset
Giriş Tarihi : 01-10-2019 11:36

TRT'deki skandal TBMM'ye taşındı

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, TRT'nin, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a, aksine bilimsel veriler olmasına rağmen, Ankara'daki sulardan kaynaklı salgın hastalık olduğunu ifade etmesi için teklifte bulunmasını bir soru önergesi ile Meclis'e taşıdı.

TRT'deki skandal TBMM'ye taşındı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını arz ederim.

Ecz. Gamze TAŞCIER
Ankara Milletvekili

Son günlerde Ankara'da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğuna yönelik asılsız haberler
yayılmıştır. Bu haberler üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ “Genel
Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Kurumu tarafından 1000'in üzerinde noktadan alınan su
numunelerindeki klor konsantrasyonu 0,2 mg/L'nin üzerindedir. Ankara'da, sudan kaynaklı
salgın hastalık olduğu kesinlikle doğru değildir. Suyumuz, Dünya ve Türk Kalite
Standartlarına uygundur.” açıklamasını yapmıştır. Ancak bu açıklamalara rağmen TRT’nin,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a, Ankara'daki ishal vakalarının sulardan
kaynaklandığını açıklaması ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın
açıklamalarını yalanlaması için teklifte bulunduğu ortaya çıkmıştır.
Bu çerçeveden hareketle;
1. Bilimsel olarak Ankara’da sular kaynaklı bir salgın hastalık bulunmadığının
ispatlanmasına rağmen TRT’nin bir akademisyeni yalan söylemeye ve iftira atmaya
zorlamasının arkasındaki amaç nedir?

2. TRT’nin bir akademisyeni yalan söylemeye ve iftira atmaya yöneltmeye çalışan
yöneticileri kimlerdir? Bu yöneticilerle ilgili bir soruşturma başlatılacak mıdır?
3. Vatandaşlarımızın vergileriyle ayakta duran TRT’nin, bir yalan ve iftira
kampanyasının örgütleyicisi olmasıyla, tarafsız ve bağımsız kamu yayıncılığı görevi
örtüşmekte midir?