Gündem
Giriş Tarihi : 30-06-2021 09:25   Güncelleme : 30-06-2021 09:25
Abone ol

TÜİK’de teşkilat yapısını da içeren bazı değişiklikler yapıldı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yapılan düzenlemelerle, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) teşkilat yapısını da içeren bazı değişiklikler yapıldı.

TÜİK’de teşkilat yapısını da içeren bazı değişiklikler yapıldı

Konuya ilişkin, “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

4 sayılı kararnamede yapılan değişiklikte TÜİK'in özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili kurum olduğu belirtilirken, "Hukuk Müşavirliği" ibaresi "Hukuk Hizmetleri Daire Başkanlığı" şeklinde değiştirildi. 

Bölge müdürlüklerinin merkezleri, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edime, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Siirt, Trabzon, Van ve Zonguldak illeri olarak belirlendi ve Başkanlık bölge müdürlüklerine bağlı illeri belirlemeye ve değiştirmeye yetkili kılındı. Ayrıca, başkan yardımcıları dışındaki atamada başkan yetkilendirildi.    

Kurum’un gelirleri

Yapılan değişiklik ile Kurumun gelirleri, “Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları, taşınır ve taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi ve işletilmesinden elde edilen gelirler, Kurumun tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkilemeyecek her türlü bağış, yardım, vasiyet ve sair gelirler, proje ve araştırma gelirleri, gelirlerin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler ve diğer gelirler" olarak belirlendi. 

Ayrıca, düzenlemeye göre, bugünden itibaren beş yılı geçmemek üzere Kurumun muhasebe hizmetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütmeye devam edecek.

Kararname ile İstatistik Konseyinin oluşumu da şöyle belirlendi:

“TÜİK Başkanın başkanlığında, bakanlıklar ile Yükseköğretim Kurulu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunu temsilen en az başkan yardımcısı veya genel müdür düzeyindeki birer üye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Vergi Konseyi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, istatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşu, istatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunu temsile yetkili birer üyeden oluşur."

Ajans Bizim