Siyaset
Giriş Tarihi : 14-09-2018 11:08   Güncelleme : 14-09-2018 11:08

'Türkiye’de Ekonomik Krizin çözümü'

CHP Genel Merkezi tarafından heyet başkanı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Gaye Usluer, Afyon Milletvekili Burcu Köksal ve ilin denetmen milletvekili Kemal Zeybek ile birlikte Afyon’da bir dizi ziyarette bulunarak Türkiye’de Ekonomik Krizin çözümüne ilişkin CHP’nin çözüm önerilerini paylaştılar.

'Türkiye’de Ekonomik Krizin çözümü'

CHP Genel Merkezi tarafından heyet başkanı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Gaye Usluer, Afyon Milletvekili Burcu Köksal ve ilin denetmen milletvekili Kemal Zeybek ile birlikte Afyon’da bir dizi ziyarette bulunarak Türkiye’de Ekonomik Krizin çözümüne ilişkin CHP’nin çözüm önerilerini paylaştılar.

Ziyaretlerine CHP Afyon İl Merkezinde basın açıklaması yaparak başlayan heyet, Afyon Sanayi odası, Afyon Ticaret Borsası, Afyon Baro’su ve Eğitim İş Afyon Şubesini ziyaret ettiler.

Türkiye’de mevcut ekonomik krizin sadece bugünün değil 16 yıllık AKP iktidarlarının izlediği yanlış politikanın sonucu olduğuna değinen heyet başkanı Prof. Dr. Gaye Usluer şunları söyledi;

“Bugün Türkiye’de ana sorun Demokrasi güçlerinin yok edilmesidir. Hukukun üstünlüğünün kaybolması, kuvvetler ayrılığı –yasama, yürütme ve yargı- ilkesinden vaz geçilmiş olması, iç ve dış politikada ki tutarsızlık bugün ekonomimiz neden bu halde sorusunun cevaplarıdır.

Dolar-kolik hale gelmiş bir ülkede, etinden sütüne, tohumuna kadar başka ülkelere bağımlı hale gelmiş bir ülkede ‘bana ne doların değerinin yükselmesinden’ diyemeyiz. Artan Dolar’ın değeridir, ama asıl sorun Türk Lirasının değerinin düşmesidir. Ve karşı karşıya kaldığımız çift haneli enflasyondur, devalüasyondur.”dedi.

 Ekonomide köklü çözümü sağlayabilmek için öncelikle sorunun doğru teşhis edilmesi gerektiğini, sonra zaman kaybetmeden kararlı ve güçlü adımlar atılması gerektiğine de değinen Prof. Dr. Usluer “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sunulmuş olan çözüm önerilerimizi de bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

1- Devlette Liyakat Sistemi Yeniden İnşa Edilmelidir.

2- Demokrasiye Geçilmeli, Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Güvenliği Sağlanmalıdır:

Hukuk Olmazsa Yatırım da Olmaz

3- Merkez Bankası’nın Bağımsızlığı Sağlanmalıdır:

TCMB’nin Araç Bağımsızlığına Siyasi Müdahaleye Son Verilmeli

4- Akılcı Bir Sıcak Para Yönetimine Geçilmelidir:

Üretim ve istihdam artışı sağlayan ve yeni teknoloji getiren doğrudan yatırım girişleri özendirilmelidir. Türkiye ekonomisi spekülatif amaçlı sıcak para hareketlerine karşı korunmalıdır.

5- Dolar Esas Alınarak Yapılan İhaleler Süratle Türk Lirasına Dönüştürülmelidir:

Hem İhalelerde Hem de Verilen Garantilerde ve Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesinde TL’ye Dönülmeli. Vatandaşa «dolar sat» de, yandaşa dolarla garanti ver. Bu adalet duygusunu bitirir.

6- Kamu İhale Yasası Değiştirilmelidir:

Uluslararası Standartlara Uygun Bir Kamu İhale Yasası çıkarılmalı, adrese ihale teslimi sona ermelidir.

7- Sayıştay Uluslararası Standartlarda Denetim Yapmalıdır:

Vergiyi Toplayan İrade, Vergiyi Nasıl ve Nerelere Harcadığının Hesabını Vermeli

 

 

8- Bütçe Disiplini Sağlanmalıdır:

Bütçe Dışı Uygulamalara Son Verilmeli, Denetimsiz İkinci-Üçüncü Bütçeler Oluşturulmamalı, Fonlar Bütçe Disiplini İçerisine Alınmalı.

9- Dış Politika 180 Derece Değişmelidir:

Dış Politikada Hamasete Son Verilmeli, İç Politika Malzemesi Yapılmamalı. Dış Politikada Dost Ülkeler, Düşman Ülkeler Yoktur, Dış Politikada Ülkelerin Çıkarları Vardır. Barışçıl, Tutarlı ve Saygın Bir Dış Politika İzlenmelidir.

10- Geleceğimizi İpotek Altına Alan Kontrolsüz Borçlanmalardan Kaçınılmalıdır:

Kamuda Koşullu Yükümlülükler Dahil Borçlanma Disiplini Yeniden Sağlanmalı, Bunun İçin Gerekirse Anayasal Kural Getirilmelidir.

11- Adaletsiz Vergi Politikası Düzeltilmelidir:

Rantiyenin Korunduğu, Emeğin ve Üretenlerin Cezalandırıldığı Vergi Politikasına Son Verilmeli. Herkes Kazancına Göre Vergi Vermeli, 2006’dan Bu Yana Bekletilen Man Adası gibi Vergi Cennetleri Listesi Kararnamesi Yayımlanmalı buralara kaçan paralar vergilenmelidir.

12- Üretimi Önceleyen Bir Planlama ve Teşvik Politikası Yaşama Geçirilmelidir:

Bir Ülke Tarlada, Fabrikada, Bilim ve Sanatta Üretirse Güçlü Olur. Bunun İçin Doğru Planlama ve Teşvik Gereklidir.

13- Türkiye İsraftan Kaçınmalı, Tasarruf Yapmalıdır:

İsraf, Dengeli ve Adil Büyümenin Düşmanıdır. Tasarrufa Kamudan Başlanmalı, Saray, Araç Bina Saltanatına Son Verilmelidir.

 

AdminAdmin