Siyaset
Giriş Tarihi : 23-12-2019 11:30
Abone ol

Yargı personelinin sorunları Meclis gündeminde

Adliye çalışanları adliyelere potansiyel suçlularla birlikte giriş yapmakta icra kâtipleri hacizlerde birçok saldırıya maruz kalmakta can güvenlikleri bulunmamaktadır.

Yargı personelinin sorunları Meclis gündeminde

Yargı personelinin çözüm bekleyen bazı sorunlarını da sizinle ve
kamuoyu ile bu kürsüden paylaşmak istiyorum.
Ek göstergenin yazı işleri müdürleri için 3600, zabıt kâtipleri için
3000, mübaşir dâhil diğer adliye çalışanları için ise en az 2200 olarak
düzenlenmelidir.
Fazla mesai veya nöbet ücretinin adliye çalışanlarına da ödenmesi
hususu net olarak düzenlenip kural haline getirilmelidir.
Adliye çalışanları adliyelere potansiyel suçlularla birlikte giriş
yapmakta icra kâtipleri hacizlerde birçok saldırıya maruz kalmakta can
güvenlikleri bulunmamaktadır.
Bu yüzden iş riski tazminatı ve yıpranma payı kesinlikle özlük
haklarına eklenmelidir.

2
Yine ceza ve infaz memurları çalıştıkları iş ortamı sebebiyle emniyet
ve güvenlik sınıfına dâhil edilmelidir.