Siyaset
Giriş Tarihi : 01-02-2016 15:47   Güncelleme : 01-02-2016 15:47
Abone ol

Yüceer’den Haksız tahrik indirimi ile ilgili Kanun Teklifi

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, kadın cinayetlerinde haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasını istedi

Yüceer’den Haksız tahrik indirimi ile ilgili Kanun Teklifi
Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, kadın cinayetlerinde haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasını istedi. Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hazırlayan Yüceer, haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine adeta davetiye çıkardığını bildirdi. Tekirdağ Milletvekili, KEFEK Başkanvekili Candan Yüceer, kadın cinayetlerinde haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasına yönelik hazırladığı Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığına sundu. Uluslararası Sözleşmeler ve ulusal mevzuatımızdaki düzenlemelere karşın ülkemizde kadın cinayetlerinin önünün alınamadığını, hemen her gün kadınların sözde namus, töre gerekçe gösterilerek cinayete kurban verildiğini kaydeden Yüceer, Türk Ceza Kanununda Değişiklik yapılmasını istedi. -Haksız tahrik indirimi uygulanıyor- Kadın cinayetlerinin artmasında cezaların caydırıcı olmamasının ve haksız tahrik indirimlerinin önemli bir etken olduğunu belirten Yüceer, mevzuatta kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve cinayetlerinin engellenmesi konusunda yetersizlikler bulunduğunu, özellikle hâkimlerin haksız tahrik indirimlerini sıkça uyguladığını bildirdi. Yüceer gerekçesinde, “Birçok kadın cinayetinde hâkimler, failleri 82/1-b maddesine göre önce ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırmakta, ancak söz konusu cezaya TCK’nın 29/1 maddesine göre tahrik nedeniyle indirim uygulamaktadır” dedi. -Kadın cinayetlerini davetiye çıkarıyor- Kadın cinayetlerinde, sanıkların yüzde 45’inin tahrik ve iyi hal indirimlerinden faydalandığını kaydeden Yüceer, şöyle devam etti: Yargıda var olan bu eğilim nedeniyle her yıl yüzlerce kadın sözde aile haysiyeti, namus, şeref gibi kavramların arkasına saklanılarak ve örf, adet, gelenek gerekçe gösterilerek eşleri, babaları, erkek kardeşleri tarafından katledilmektedir. Bu durum cezaların caydırıcılığı hususunda çelişki yaratmakta ve kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine adeta davetiye çıkarmaktadır. -Taahhütümüz var- İlk imzacısı olduğumuz Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni hatırlatan Yüceer, sözleşmeye taraf devletlerin, herhangi bir şiddet eyleminin gerçekleşmesini müteakiben başlatılan cezai işlemlerde kültür, gelenek, din, görenek veya sözde “namus”un bu eylemlerin gerekçesi olarak kabul edilmemesini sağlamak üzere gereken hukuki ve diğer tedbirleri alması gerektiğini kaydetti. Yüceer, “İç hukukumuzun söz konusu sözleşmeye uygun hale getirilmesi gereği bulunmaktadır. -Caydırıcılık sağlanacak- Teklif ile 5237 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi değiştirilerek namus saiki ve kadınlara karşı cinsiyete dayalı ayrımcılık saiki ile öldürme suçlarında haksız tahrik indiriminin uygulanamayacağının düzenlenmesi ve böylece caydırıcılık sağlanması hedeflenmiştir” ifadelerini kullandı.