Siyaset
Giriş Tarihi : 18-11-2019 12:22
Abone ol

Zeytin bahçelerinin yerine Go Kart pisti

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, zeytin bahçelerinin olduğu alana Go Kart pisti yapılmasını Meclis gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Polat, “Zeytin bahçelerinin yerine Go Kart pisti yapılması akıl alır bir şey değil. Go Kart pisti söz konusu yöre için ihtiyaç mıdır?” dedi.

Zeytin bahçelerinin yerine Go Kart pisti

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, zeytin bahçelerinin
olduğu alana Go Kart pisti yapılmasını Meclis gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Polat, “Zeytin
bahçelerinin yerine Go Kart pisti yapılması akıl alır bir şey değil. Go Kart pisti söz konusu yöre
için ihtiyaç mıdır?” dedi.
“ZEYTİNLİ TARLA GO KART PİSTİ OLUYOR!”
Polat “Go Kart dünyada ve ülkemizde gelişmekte olan bir spordur. Güzelbahçe ilçesinde
yaşayan vatandaşlarımız için de spor yapmak önemlidir ancak zeytinli tarla alanına Go Kart
Eğitim Pisti yapılması kabul edilebilir bir durum değildir. Hükümetin tarım politikalarının ne
kadar yanlış olduğunu her fırsatta dile getiriyorum. Toplam işlenen tarım alanı miktarlarına
baktığımız zaman İzmir’de durum içler acısı... 2004-2018 yıllarını kapsayan zamanda toplam
işlenen tarım alanı miktarı her geçen yıl azalmış. Toplam işlenen tarım alanı 2004 yılında
214.989 hektar alan iken 2018 yılında 176.212 hektar alana gerileyerek %20 azalmıştır. Yani
her 5 çiftçimizden 1‘i, ailesini geçindirebilmek için köyden kente göç etmek zorunda kalmış,
her 5 üreticimizden 1’i yokluğa ve yoksulluğa mahkûm edilmiştir. Tohum ve gübre başta
olmak üzere pek çok ürünün ithal edilmesi, üreticimizi üretmemeye zorlamaktadır. Tarım
arazilerinin amacının ve ihtiyacın dışında kullanılması; tarım arazilerimizin çoraklaşmasına,
üretimin ve toprak veriminin düşmesine sebep olmaktadır. Zeytinli tarla vasfı taşıyan arazide
üretim yapmak yerine verimli topraklar üzerine açık spor tesisi alanı, Go Kart eğitim pisti
yapmak akıl alır şey değildir. Bölge insanlarının ihtiyaçlarını görmezden gelerek Go Kart
pistinin yapılması yeni bir rant kapısı mı oluşturulmak istenmektedir? Sorularını akıllara
getirmektedir.” dedi.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM’A SORULAR:
1) Tarım arazisinin Go Kart pistine dönüştürülmesinin sebepleri nelerdir? Yapılacak bu
pistle ilgili yeterli fizibilite çalışması yapılmış mıdır?
2) Go Kart pisti söz konusu yöre için ihtiyaç mıdır? İhtiyaç ise yörede bu ihtiyacı
karşılayacak “zeytinli tarla” vasfı taşımayan, spor alanına uygun başka bir arazi yok
mudur?
3) Tarım alanlarının azaldığı dönemde, böyle bir pistin yapılarak tarım alanlarının yok
edilmesine hangi gerekçelerle izin verilmiştir?
4) Projenin hayata geçirilmesinde bölge halkının görüşü alınmış mıdır? Çevre halkının
yaşayacağı ses ve gürültü kirliliği göz önünde bulundurulmuş mudur?
5) İzmir’de yapılaşmaya açılacak tarım arazileri var mıdır? Varsa hangileridir?