Siyaset
Giriş Tarihi : 03-05-2019 14:41

Zorunlu İş Sağlığı Ve Güvenliği Dersi Meclis Gündeminde

Ülkemizde her yıl 4-10 Mayıs tarihlerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” etkinlikleri düzenlenerek iş sağlığı ve iş güvenliğinin hayatımızdaki önemine ve önceliğine dikkat çekilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği erken yaşlarda öğrenilmesi gereken ve hayat kurtaran önemli bir disiplindir.

Zorunlu İş Sağlığı Ve Güvenliği Dersi Meclis Gündeminde

Ülkemizde her yıl 4-10 Mayıs tarihlerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” etkinlikleri düzenlenerek iş sağlığı ve iş güvenliğinin hayatımızdaki önemine ve önceliğine dikkat çekilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği erken yaşlarda öğrenilmesi gereken ve hayat kurtaran önemli bir disiplindir.

Ülkemizde her yıl yaklaşık 200.000 iş kazası meydana gelirken, bu kazalarda ortalama 1.500 - 2.000 insanımız hayatını kaybetmektedir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre, 2018 yılında en az 1923 işçi iş kazalarında yaşamını yitirmiştir.

Ölümlü iş kazaları Türkiye’de yıllardır çözüm bekleyen büyük bir sorundur.

İş kazalarına sebep olan en önemli etkenler ise eğitimsizlik, tedbirsizlik ve denetimsizliktir.

Türkiye'de yaşanan iş kazaları ve bu kazalara bağlı ölümler, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin ülke insanımızda yeterince oluşmadığını tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

Toplumumuzda iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersinin ilk ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu ders olarak okutulması için hazırladığımız Kanun Teklifimizi TBMM Başkanlığına sunduk.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.
Sevgi ve saygılarımla.

 

 

Kanun Teklifi Metni:

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Dersi Okutulmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte Başkanlığınıza sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

 

Ahmet KAYA

Trabzon Milletvekili

 

 

GENEL GEREKÇE:

İş sağlığı ve güvenliği erken yaşlarda öğrenilmesi gereken ve hayat kurtaran önemli bir disiplindir.

Ülkemizde her yıl yaklaşık 200.000 iş kazası meydana gelirken, bu kazalarda ortalama 1.500 - 2.000 insanımız hayatını kaybetmektedir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre, 2018 yılında en az 1923 işçi iş kazalarında yaşamını yitirmiştir.

Ölümlü iş kazaları Türkiye’de yıllardır çözüm bekleyen büyük bir sorundur.

İş kazalarına sebep olan en önemli etkenler ise eğitimsizlik, tedbirsizlik ve denetimsizliktir.

Türkiye'de yaşanan iş kazaları ve bu kazalara bağlı ölümler, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin ülke insanımızda yeterince oluşmadığını tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

İş kazalarının önlenmesi için, çocuklarımıza okullarda belli iş güvenliği eğitimlerinin verilerek iş güvenliği kültür ve bilincinin oluşturulması çok önemlidir.

Sadece iş yaşamında değil yaşamın her alanında var olan risk ve tehlikeleri anlamak, algılamak ve korunma tedbirlerini öğrenmek için tüm yurttaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği eğitimini almaları ve bu bilince sahip olmaları gerekir.

Bu Kanun Teklifi ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersinin zorunlu ders olarak okutulması sağlanarak, çocuklarımıza erken yaşta iş sağlığı ve güvenliği kültür ve bilincinin kazandırılması amaçlanmıştır. Çocuklarımız, aldıkları bu eğitimler sayesinde kazandıkları iş güvenliği bilincini gelecekte hayatın her alanında ve iş yaşamlarında kullanacak ve iş kazalarının önüne geçeceklerdir.

Bu gerekçelerle, toplumumuzda ihtiyaç duyulan iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması amacıyla okullarda “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersinin zorunlu ders olarak okutulması teklif edilmiştir.

 

 

 

MADDE GEREKÇELERİ:

MADDE 1- Madde ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği dersinin zorunlu ders olarak okutulması yasal güvence altına alınmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

 

OKULLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERSİ OKUTULMASINA DAİR 
KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na tabi eğitim veren tüm ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersi zorunlu ders olarak okutulur. Dersin müfredatına ve işleyiş programına ilişkin usul ve esaslar 
Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.